SBH BOKS KANALNA OPLATA

SBH S300 LightBox je kombinacija lake oplatne ploče sa zglobnim podupiračem. Zbog toga je ova kanalna oplata idealna za male i srednje iskope i upotrebu lakih građevinskih mašina. Ova kanalna oplata se može koristiti i u nestabilnim tlu. Ugradnja ovog tipa oplate se vrši metodom naizmeničnog utiskivanja i kopanja.

Karakterisike:
Preporučena dubina ugradnje:  4,00m
Širina rova:                                     1,11 – 4,39m
Visina propusta cevi:                    1,27m
Preporučen bager:                         9-13t

Sa nadgradnim segementom:    18-30t

S300 Light Box

S300 LightBox podgrada

S300 lightbox sbh

S300 LightBox dimenzije podgrade

SBH S500 ExtraBox je ekonomično rešenje između S300 LightBox i S600 StandardBox kanalne oplate. Ovaj sistem je idealan za iskope kanala u urbanim sredinama.

Jača konstrukcija oplatne ploče omogućava veća opterećenja u poređenju sa S300 LightBox podgradom. 

Karakterisike:
Preporučena dubina ugradnje:  4,00m
Širina rova:                                     1,15 – 4,43m
Visina propusta cevi:                    1,39m
Preporučen bager:                         9-13t

Sa nadgradnim segementom:    18-30t

S500 Extra Box

S500 ExtraBox podgrada

S300 lightbox sbh

S500 ExtraBox dimenzije podgrade

SBH S600 StandardBox je najmoćnija kanalna oplata ovog tipa na tržištu.

Ova robusna, izdržljiva podgrada je dizajnirana sa izuzetno ojačanom glavom, koja prkosi velikim opterećenjima pri utiskivanju. U isto vreme, robustan dizajn noža podgrade omogućava lakše utiskivanje u tlu.

Karakterisike:
Preporučena dubina ugradnje: 4,00m
Širina rova:                                   1,20 – 4,48m
Visina propusta cevi:                  1,50m
Preporučen bager:                       9-13t

Sa nadgradnim segmentom:     18-30t

S600 Standard Box

S600 StandardBox podgrada

s600 standardbox sbh

S600 StandardBox dimenzije podgrade

POTREBNA VAM JE OPREMA?

Pivljanina Baje 11
11000 Beograd
Srbija
Tel: 011 3670161

© All rights reserved

Web design by BAUMANN