Laka čelična podgrada S100

Laka čelična podgrada S100 idealna je za male i srednje iskope i upotrebu lakih građevinskih mašina. S100 čelična podgrada je svestrana i laka za upotrebu za dovodne vodove, kućne priključke i postavljanje kablova. Laki razupirači, elastično montirani u podgradnu ploču, omogućavaju brzu montažu i jednostavnu ugradnju. Za veće dubine iskopa vrši se nadgradnja osnovnog segmenta. Ova vrsta podgrade se koristi kod relativno stabilnog tla tako što se u prethodno iskopan rov spusti formirana podgrada.

Karakteristike:
Dubina ugradnje:         3,00m
Širina rova:                    0,66 – 3,21m
Visina propusta cevi:   0,94m
Preporučen bager:       9-13t

Previous
Next

POTREBNA VAM JE OPREMA?

© All rights reserved

Web design by BAUMANN