SBH KLIZNA KANALNA OPLATA

Kod S790 jednostruke klizne podgrade, podgradne ploče se koriste samo u jednom nivou vertikalnog stuba. Na taj način se mogu dobiti maksimalne dubine iskopa od 3,80 m.

Kao i kod svih sistema kliznih oplata, glave razupirača se mogu pomerati po visini pa se tako omogućava jednostavno uvlačenje cevi između razupirača u podgradu.

Karakteristike:
Dubina ugradnje:         3,80m
Širina rova:                    1,68 – 6,68m
Visina propusta cevi:   2,46m
Preporučen bager:       18-30t

Previous slide
Next slide

Šta je klizna oplata?

Klizna kanalna oplata je sistem za razupiranje rovova koji se postavlja metodom spuštanja i obično se koristi za radove na izgradnji kanalizacije ili kolektora. Oplatne ploče su vođene u kliznim šinama i postavljaju se kako iskop napreduje.

U zavisnosti od predviđene dubine ugradnje, koriste se jednostruke, dvostruke ili čak trostruke klizne šine. Sa više kliznih šina, oplatne ploče se mogu umetnuti paraleno jedna pored druge, čime se postižu veće dubine iskopa, čak i do 10 m. Sa jednostrukom šinom mogu se postići dubine od oko četiri metra.

Prednosti kliznih oplata

Razupiranje sistemom klizne kanalne oplate se odlikuje činjenicom da, kada se pravilno koriste,  oko rova se javljaju mala ili govo nikakva sleganja.

Još jedna prednost u odnosu na klasične boks oplate – kaveze  je to što se prilikom montaža pomeraju pojedinačni elementi čak i kada je klizna oplata spuštena u rov. Ovo smanjuje težinu pri podizanju i sile pri spuštanju. Demontaža je ovde takođe mnogo lakša zbog smanjenih zateznih sila.

Takođe se mogu koristiti značajno veći prečnika cevi u odnosu na boks podgrade (kaveze).

 

Kod S750 dvostruke klizne podgrade, oplatne ploče se koriste u dva nivoa kliznih šina. Prilikom demontaže se ne izvlači cela podgrada, već samo ploče jednog nivoa klizne šine.

Kod S750 dvostruke klizne oplate mogu se koristiti različite klizne glave razupirača sa, što omogućava širok spektar primena. Prilikom polaganja dugačkih cevi, klizne glave razupirača mogu biti postavljene na različitim visinama, čime se omogućava provlačenje cevi između razupirača

Karakteristike:
Dubina ugradnje:         6,20m
Širina rova:                    1,99 – 6,99m
Visina propusta cevi:   3,34m
Preporučen bager:       24-31t guseničar

Previous slide
Next slide

Zaštita građevinske jame – Beam & Plate SBH

Ovaj sistem se koristi za obezbeđenje građevinskih jama iznad nivoa podzemne vode. U tu svrhu, čelični profili se vertikalno utiskuju u zemljište, a međuprostor se zatim zatvara oplatnim pločama tokom iskopa jame.

Vertikalne grede se sastoje od čeličnih profila koji se utiskuju, vibriraju ili zabijaju u prethodno izbušene rupe. Ispuna oplatnim pločama između nosača se postavlja tokom radova na iskopu. Da bi se postigle veće dubine iskopa, podgrade se mogu podupreti prednapregnutim ankerima ili razupiračima.

 

Prednosti sistema:

  • manja buka prilikom ugradnje
  • brza montaža i demontaža sistema
  • sistem se vadi po završetku radova

Upotreba:

  • obezbeđenje građevinske jame
  • obezbeđenje kosina
Previous slide
Next slide

S750 / S790 animacija klizne podgrade

Podgrađivanje šahta sa kliznom podgradom

Zaštita građevinske jame – Beam and Plate SBH

POTREBNA VAM JE OPREMA?

Pivljanina Baje 11
11000 Beograd
Srbija
Tel: 011 3670161

© All rights reserved

Web design by BAUMANN