Kod S790 jednostruke klizne podgrade, podgradne ploče se koriste samo u jednom nivou vođice. Na taj način se mogu dobiti maksimalne dubine iskopa od 3,80 m.

Kao i kod svih sistema kliznih podgrada, glave razupirača se mogu pomerati po visini pa se tako omogućava jednostavno uvlačenje cevi između razupirača u podgradu.

Karakteristike:
Dubina ugradnje:         3,80m
Širina rova:                    1,68 – 6,68m
Visina propusta cevi:   2,46m
Preporučen bager:       18-30t

Претходна
Следећи

Kod S750 dvostruke klizne podgrade, oplatne ploče se koriste u dva nivoa vođice. Usled dva reda vođica za podgradne ploče, pri demontaži se ne mora odjednom izvlačiti cela visina podgrade, već samo ploče jednog nivoa vođice.

Kod S750 dvostruke klizne podgrade mogu se koristiti različite klizne glave razupirača sa, što omogućava širok spektar primena. Prilikom polaganja dugačkih cevi, klizne glave razupirača mogu biti postavljene na različitim visinama, čime se omogućava provlačenje cevi između razupirača

Karakteristike:
Dubina ugradnje:         6,20m
Širina rova:                    1,99 – 6,99m
Visina propusta cevi:   3,34m
Preporučen bager:       24-31t guseničar

Претходна
Следећи

Zaštita građevinske jame – Beam & Plate SBH

Ovaj sistem se koristi za obezbeđenje građevinskih jama iznad nivoa podzemne vode. U tu svrhu, čelični profili se vertikalno utiskuju u zemljište, a međuprostor se zatim zatvara oplatnim pločama tokom iskopa jame.

Vertikalne grede se sastoje od čeličnih profila koji se utiskuju, vibriraju ili zabijaju u prethodno izbušene rupe. Ispuna oplatnim pločama između nosača se postavlja tokom radova na iskopu. Da bi se postigle veće dubine iskopa, podgrade se mogu podupreti prednapregnutim ankerima ili razupiračima.

 

Prednosti sistema:

  • manja buka prilikom ugradnje
  • brza montaža i demontaža sistema
  • sistem se vadi po završetku radova

Upotreba:

  • obezbeđenje građevinske jame
  • obezbeđenje kosina
Претходна
Следећи

S750 / S790 animacija klizne podgrade

Podgrađivanje šahta sa kliznom podgradom

Zaštita građevinske jame – Beam and Plate SBH

POTREBNA VAM JE OPREMA?

Pivljanina Baje 11
11000 Beograd
Srbija
Tel: 011 3670161