FASADNA SKELA

Fasadna skela

Ramovska skela

Sistematizacija skela počela je ramovskom skelom. Njihova konstrukcija prati jednostavnu logiku montaže i demontaže, što u velikoj meri eliminiše greške pri montaži (ako se poštuju uputstva za montažu proizvođača). Ramovske skele ne zahtevaju nikakve šrafove i u osnovi se sastoje od vertikalnih i horizontalnih ramova, podova, dijagonala i bočne ograde, koji se montiraju na mestu upotrebe. Pošto su lake za rukovanje, one su sada najčešće korišćene skele za standardne primene. Koriste se kao radne i zaštitne skele uglavnom za fasade ili kao zaštitne skele koje sprečavaju padanje ljudi ili materijala.

Elementi skele

Ramovska skela – Elementi

Koji elementi se nalaze u ramovskoj skeli?
Ramnovska skela se sastoji se od samo šest komponenti:

  • ograda
  • nogobran
  • patosnice
  • Ram
  • dijagonala
  • podešavajuća stopa
Plettac Contur 004

Modulska skela Plettac

Fasadna skela plettac brzomontazna sl70 blitz layher

Baumann ramovska skela

Fasadna skela

Plettac SL ramovska skela

POTREBNA VAM JE OPREMA?

Pivljanina Baje 11
11000 Beograd
Srbija
Tel: 011 3670161

© All rights reserved

Web design by BAUMANN